J.E. Ferbers "Catalogus Medicamentorum ... Carolicoroniensis...", 1733

   Detta programpaket utgör en enkel, elektronisk, kraftigt retuscherad kopia av en inbunden handskrift ur Hagströmer-bibliotekets samlingar, där den uppmärksammades i januari 2007 av bibliotekschefen med. dr h.c. Ove Hagelin, nämligen"Catalogus Medicamentorum tam Simplicim quam Compositoum Chymicorum aliarumque Specierum qaæ in Officina Pharmaceutica Carolicoroniensis pro Tempore Inveniuntur et ibidem Venalia Prostant a Possessore Ioh: Eberhard: Ferber, exhibitus Anno MDCCXXXIII. Dokumentet ger en omedelbar inblick i det totala sortimentet vid ett större, svenskt apotek (apoteket var bl.a. amiralitetsapotek) under Linnés tid som aktiv läkare (1738 - 1741).
Alla sidor med skrift har inkluderats.

   Mitt syfte med denna publicering är inte primärt att troget återge objektets utseende, utan att förmedla dess innehåll. Så långt det varit möjligt utan att förvanska detta innehåll har jag därför raderat alla fläckar, bläckgenomslag genom det tämligen tunna pappret etc. från de skannade bildfilerna för att om möjligt frilägga underliggande text. Texten återges dessutom med relativt låg upplösning, förhoppningsvis utan att detta alltför mycket inkräktar på läsbarheten.

Vid arbetet med detta programpaket har uteslutande återanvända elektroner nyttjats.

Saltsjöbaden 2008-02-13
Bo Ohlson.

Läsprogrammet använder Java-skript, som - beroende på webbläsarens säkerhetsinställningar - kan komma att blockeras. Om en varningstext av typen "För att skydda datorn ... förhindrar att webbsidan kör skript eller ActiveX-kontroller" visas: klicka på den, dubbelklicka på raden "Tillåt innehåll som har blockerats..." och svara "Ja" på nästa fråga, varefter programmet startar.

Till läsprogrammet