Medicinaltaxan 1739       Detta är objekt    av  ">