J.M. Scheele "Catalogus ...", 1748       Detta är objekt    av  ">