Johann Martien Scheeles "Catalogus Medicamentorum ...", 1748

   Detta programpaket utgör en enkel, elektronisk kopia av ett utdrag ur de anteckningar, som Carl Wilhelm Scheeles äldre bror Johann Martien förde under sin korta tid - han avled redan efter ett par år, enligt uppgift i fläcktyfus - som lärling vid apoteket Enhörningen i Göteborg. Han har rubricerat detta avsnitt "Catalogus medicamentorum & aliarum rerum(?), quae Indiæ Orientalis cistæ sunt"; det utgör alltså en lista över medikamenter m.m. som skulle medföras på de svenska ostindiefararna.
Manuskriptet har tidigare kommenterats av Otto Zekert i hans "Carl Wilhelm Scheele: sein Leben und seine Werke" (Mittelwald, 1931 - 1935), sid. 76ff.

Dokumentet har här fotograferats av Andreas Lindeke.

   Syftet med denna publicering är inte primärt att troget återge objektets utseende, utan att förmedla dess innehåll. Texten återges med relativt låg upplösning, förhoppningsvis utan att detta alltför mycket inkräktar på läsbarheten.

Vid arbetet med detta programpaket har uteslutande återanvända elektroner nyttjats.

Saltsjöbaden 2008-06-03
Bo Ohlson.

Läsprogrammet använder Java-skript, som - beroende på webbläsarens säkerhetsinställningar - kan komma att blockeras. Om en varningstext av typen "För att skydda datorn ... förhindrar att webbsidan kör skript eller ActiveX-kontroller" visas: klicka på den, dubbelklicka på raden "Tillåt innehåll som har blockerats..." och svara "Ja" på nästa fråga, varefter programmet startar.

Till läsprogrammet