Pharmacopœa Pauperum (1776)

   Detta programpaket utgör en enkel,elektronisk kopia av det inbundna exemplar av Pharmacopœa Pauperum (1776), som förvaras i Apotekarsocietetens bibliotek i Stockholm.

   Boken förtecknar ett urval av medikamenter, som skulle vara så billga att även den fattigare befolkningen skulle ha råd att köpa dem - således en sorts "högkostnadsskydd" eller föregångare till Stockholms läns landstings "Kloka lista".

   Alla sidor med någon form av tryck, skrift eller påstämpling har inkluderats; helt tomma sidor har utelämnats.

   Den lilla boken (ca 10,0 * ca 14,7 cm, 22 paginerade sid., duodes) innehåller inga namnteckningar, stämplar el.likn. som kan ge några ledtrådar till dess proveniens. Någon har dock funnit det värt att binda in den ursprungligen häftade trycksaken i i ett diminutivt "halvfranskt" band.

   Boken har först fotostatkopierats i originalstorlek, varefter fotokopiorna har skannats och de så skapade jpg-filernas bredd normaliserats till 1000 bildpunkter. Därefter har bildfilerna rensats från smutsfläckar o. likn.

Vid arbetet med detta programpaket har uteslutande återanvända elektroner nyttjats.

Saltsjöbaden 2006-08-18/2010-01-20
Bo Ohlson.

Läsprogrammet använder Java-skript, som - beroende på webbläsarens säkerhetsinställningar - kan komma att blockeras. Om en varningstext av typen "För att skydda datorn ... förhindrar att webbsidan kör skript eller ActiveX-kontroller" visas: klicka på den, dubbelklicka på raden "Tillåt innehåll som har blockerats..." och svara "Ja" på nästa fråga, varefter programmet startar.

Till läsprogrammet