Pharmacopoea Suecica ed. VI (1845)

   Detta programpaket utgör en enkel,elektronisk kopia av mitt eget, interfolierade exemplar av Pharmacopoea Suecica ed. VI (1845), den sjätte utgåvan av den svenska riksfarmakopén, 28 år efter den föregående.
Alla sidor med någon form av tryck, skrift eller påstämpling har inkluderats (vilket leder till att pagineringen stundom inte stämmer med den elektroniska bläddringen); helt tomma sidor har utelämnats.

   Enligt en stämpel på försättsbladet har boken bl.a. ägts av en Gottfried Liljenström. Denne var född 1860-02-05 i Landskrona, blev 1879-10-14 farmacie studiosus och avlade sedermera apotekarexamen vid Farmacutiska institutet i Stockholm 1884-01-26. Efter tjänstgöring på apotek i Skåne, Småland, Värmland och Västergötland fick han med personligt privilegium 1903 möjlighet att öppna det nya apoteket Hägern i Uppsala, varifrån han fick transport 1913 till apoteket S:t Erik i Stockholm. Detta innehade han till sin död 1921-03-09.
Om bokens öden före Liljenströms förvärv eller mellan hans bortgång 1921 och mitt köp från apotekare Åke Larsson omkr. 1970 vet jag intet.

   Boken har först fotostatkopierats i originalstorlek, varefter fotokopiorna har skannats och de så skapade jpg-filernas bredd normaliserats till 1000 bildpunkter. Därefter har bildfilerna rensats från smutsfläckar o. likn.

Som vanligt har jag vid arbetet med detta programpaket uteslutande nyttjat återanvända elektroner.

Saltsjöbaden 2008-02-11
Bo Ohlson.

Läsprogrammet använder Java-skript, som - beroende på webbläsarens säkerhetsinställningar - kan komma att blockeras. Om en varningstext av typen "För att skydda datorn ... förhindrar att webbsidan kör skript eller ActiveX-kontroller" visas: klicka på den, dubbelklicka på raden "Tillåt innehåll som har blockerats..." och svara "Ja" på nästa fråga, varefter programmet startar.

Till läsprogrammet