Pharmacopoea Militaris Svecica 1875

   Detta programpaket utgör en enkel, elektronisk kopia av det gravt skadade men kompletta exemplar av Pharmacopoea Militaris Suecica 1871, iterum typis descripta (1875), som förvaras i APL AB:s bibliotek i Kungens Kurva/Huddinge.
Alla sidor med någon form av tryck, skrift eller påstämpling har inkluderats; helt tomma sidor har utelämnats.

   Den lilla boken (10,8 * 16,5 cm, 46 sid., duodes) förefaller av namnteckningar och -stämplar ha haft (minst) två ägare innan den införlivades med Apotekets Kontrollaboratoriums (grundat 1923) samlingar: en Josef Björkman, som jag inte kunnat spåra på enkelt sätt, och en Roland Martin.
Den senare var född 1841, absolverade farmacie studiosi-examen 1861-03-22, men blev före 1881 (enl. Svensk Farmaceutisk Matrikel [SFM] d.å.) tandläkare i Stockholm, enl. SFM 1893 (men inte 1890) sedermera även "protokollförare i tandläkareexamen, föreståndare vid Stockholms stads Poliklinik för tandsjukdomar". Han dog 1894-02-23.

Vid arbetet med detta programpaket har uteslutande återanvända elektroner nyttjats.

Saltsjöbaden 2005-06-02
Bo Ohlson.

Läsprogrammet använder Java-skript, som - beroende på webbläsarens säkerhetsinställningar - kan komma att blockeras. Om en varningstext av typen "För att skydda datorn ... förhindrar att webbsidan kör skript eller ActiveX-kontroller" visas: klicka på den, dubbelklicka på raden "Tillåt innehåll som har blockerats..." och svara "Ja" på nästa fråga, varefter programmet startar.

Till läsprogrammet