PerBos Farmacihistoriska Sidor


Vad är egentligen en drog?

Ingångssidan Svenska startsidan ─mnesmenyn "Artiklar" Drog

Av leg. apot. Bo Ohlson

Ordet "drog" möter oss ofta i massmedia, och det används då nästan alltid för att beteckna skadliga eller olagliga kemiska substanser - narkotika, andra berusningsmedel, anabola steroider m.m.
Men är detta egentligen korrekt?
Nej, från språkhistorisk synpunkt är det inte det.
Ordet kommer av det lågtyska "droege" som betyder "torr" ("trocken" på modern tyska), och avsåg alltså från början de torkade medicinalväxter, som ju under många hundra år var de viktigaste läkemedelsråvarorna. Med tiden kom ordet att också avse de preparat, de läkemedel, som framställdes av de torkade växterna, och den betydelsen lever kvar idag i de engelsktalande ländernas "drug".
Därifrån har ordet återimporterats och "översatts" av okritiska massmedia, varvid dess ursprungliga mening gått förlorad.
Men, som sagt, egentligen betyder det "(torkad) läkemedelsråvara hämtad från växt-, svamp- eller djurrikena".
På denna webbplats används ordet givetvis bara i sin egentliga, ursprungliga betydelse.

Till ämnesmenyn Till ämnesmenyn           Till startsidan. Till startsidan

Copyright © 1999-2000: Per Boström, Bo Ohlson. Ansvarig för denna sidas innehåll: Leg. apotekare Bo Ohlson, medlem i Farmacihistoriska Sällskapet.
Skapad 29 december 1999. Senast uppdaterad: 21 augusti 2000.