PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Svenska startsidan ─mnesmenyn "Artiklar" Signaturläran

Signaturläran

Av farm. dr. h.c. Stig Ekström

Tidigare publicerad i Farmacihistoriska Sällskapets tidskrift "Unicornis", nr 2, 1997. Återges här med författarens uttryckliga tillstånd.

Signaturläran, en mångtusenårig medicinsk irrlära, utvecklades framför allt av den tysk-schweiziske läkaren och naturfilosofen Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541), känd under namnet Paracelsus.
Sjukdomen var enligt Paracelsus en ande, ett väsen, som skulle bekämpas med en annan ande, nämligen läkemedlet, och detta kom då och ytterligare nästan 400 år framåt huvudsakligen från växtriket.
Sjukdomens och läkemedlets andar stod i magisk gemenskap med varandra, så att man av en växts utseende m.m. kunde se vilken sjukdom den kunde bota. Det är detta som är den s.k. signaturläran, som har följande grundtankar:
Därav namnet signaturläran.

Paracelsus säger att hela världen är ett enda stort apotek och Gud den främste apotekaren. Signaturlärans grundprincip är att lika skall botas med lika - simila similibus curantur - och här ges några exempel på hur signaturläran har tillämpats en gång i tiden:

Till ämnesmenyn Till ämnesmenyn           Till startsidan. Till startsidan

Copyright © 1999-2000: Stig Ekström. Ansvarig för denna sidas innehåll: Leg. apotekare Bo Ohlson, medlem i Farmacihistoriska Sällskapet.
Skapad 12 mars 2000. Senast uppdaterad 21 augusti 2000.