PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Svenska startsidan ─mnesmenyn "Läkemedelsbehållare" Credé-flaskan

Credé-flaskan

Av Bo Ohlson

Plomberad Credé-flaska m. trähylsa. Farm.-hist. muséet, Sthlm. Foto: Bo Ohlson. "Credés profylax" var en metod för att förebygga bindhinneinflammation hos nyfödda av eventuellt från modern överförda gonokocker genom indrypning av 1%-ig silvernitratlösning i barnens ögon.
Metoden, som benämndes efter sin uppfinnare, Leipzig-obstetrikern Karl Credé (1819-1892), infördes som obligatoriskt moment i svensk neonatalvård 1928.
Efter en tragisk förväxling av flaskor, vid vilken ett barn fick salpetersyra i ögonen (och synen förstörd) föreskrev Medicinalstyrelsen

Flaskorna användes fram till 1964, då de ersattes med engångsampuller av plast. Credé-metoden avskaffades i Sverige 1986, då dess värde efter introduktionen av effektiva antibiotika inte längre stod i rimlig proportion till riskerna och obehaget för barnen.

Som ett exempel på en annan utformning av Credé-profylaxen kan nämnas de "sydfynske lapisampuller", som beskrivs av lic. pharm. Verner Andersen i Årbog for Svendborg & Omegns Museum 2003, sid. 58 - 62 (Museumsforeningen Svendborg, 2004. ISBN 87-87769-65-4).

Till ämnesmenyn Till ämnesmenyn           Till startsidan. Till startsidan

Copyright © 1999-2011: Per Boström, Bo Ohlson. Ansvarig för denna sidas innehåll: Leg. apotekare Bo Ohlson, medlem i Farmacihistoriska Sällskapet.
Skapad den 9 oktober 2002. Senast uppdaterad den 27 april 2011.