PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Ämnesmenyn "Bibliografi" Avhandlingar m.m

Svensk farmacihistorisk bibliografi

Disputationer, licentiat- och doktorsavhandlingar

Förteckningen avser tills vidare att omfatta disputationer över farmaceutiska ämnen och vid vilka respondenten varit svensk, samt avhandlingar, författade av personer med svensk farmaceutexamen samt avhandlingar av andra personer, verksamma vid svensk farmaceutisk högskola/fakultet. Den är tills vidare kronologiskt ordnad och naturligtvis på intet vis komplett. Vi ser fram mot en strid ström av förslag, synpunkter och rättelser till Bo Ohlson.

Till sidans början Pil till sidans början           Till ämnesmenyn Pil till ämnesmenyn           Till startsidan. Pil till startsidan

Copyright© 1999-2010: Per Boström, Bo Ohlson. Ansvarig för denna sidas innehåll: Leg, apotekare Bo Ohlson, medlem i Farmacihistoriska Sällskapet.
Skapad den 25 maj 2000. Senast uppdaterad den 11 maj 2010.