Farmacihistoriska föreläsningar

Ingångssidan för "PerBos Farmacihistoriska sidor" Svenska startsidan för för "PerBos Farmacihistoriska sidor"

Definitioner

Tidsangivelser:

Olika kultursfärer använder olika utgångspunkter för sin tideräkning och definierar dessutom årets längd på olika sätt. Därför anges årtal i det följande vid behov med tilläggen "BCE" = Before Current Era (före vår tideräkning) resp. "CE" = Current Era (vår tideräkning), varmed menas det i Västvärlden och internationell handel m.m. nyttjade systemet.

Farmaci:

(av grek. pharmakon = (lške)ört; läkemedel; trolldryck; gift; jfr även grek. pharmakos = giftblandare) Den tvärvetenskapliga läran om och utövandet av urval, utveckling, egenskaper, framställning, handel, hantering, användning och verkningar (i vida bemärkelser) av, hos resp. med medikamenter.
En mindre vanlig, men stundom användbar distinktion är "folkfarmaci" visavi "skolfarmaci" (analog med folkmedicin/skolmedicin).

Historia:

(eg. grek. = "forskning") Forskning, som sysslar med att samla och sammanställa data från gången tid. Som vetenskap och akademiskt ämne begränsas historia oftast till tid, från vilken det föreligger skriftligt källmaterial.

Pil till föregående sida Till föregående sida.       Till nästa sida. Pil till nästa sida

Copyright© 2002 - 2008: Leg. apotekare Bo Ohlson.
Skapad den 13 januari 2002. Senast uppdaterad den 14 maj 2008.