Farmacihistoriska föreläsningar

Ingångssidan för "PerBos Farmacihistoriska sidor" Svenska startsidan för för "PerBos Farmacihistoriska sidor"

Den arabiskspråkiga, islamiska kulturen

Det första apoteket i de kulturkretsar, som haft direkt inflytande på utvecklingen av Västerlandets apotek anses vara ett som grundades i Baghdad under abbasidkalifen al-Mansurs regeringstid (754-775 CE). Enl. Dilg1 förekom apotek i några sjukhus, vid sidan av privat drivna "dakakin as-sayadila", där man sålde kryddor, örter och också parfym.

I den då mycket öppna, unga, islamiska kulturen i nuvarande Irak utvecklades från 800-talet CE ett intensivt översättande av grekiska skrifter till syriska och arabiska, ofta av syriska kristna (de flesta nestorianer), t.ex. Hunain ibn Ishaq al-Ibadi (808-873 CE). På detta sätt har bl.a. ett 50-tal (enl. andra källor mer än 100) skrifter av Galenos bevarats.

Utgående främst från Baghdad, och sedermera även på den iberiska halvön (övergång från Afrika 711, expansionen norrut stoppad vid Poitiers 732, kalifatet i Córdoba 755 - 1013, omkr. 1300 undantršngda mot Granada, som föll 1492), framträdde en rad arabisktalande och -skrivande läkare, som kom att i hög grad påverka hela den europeiska medicinen (och därmed farmacin), både som bärare av den grekiska traditionen, som samlare av senare vetande och som nyskapare. Här må nämnas några av de mest namnkunniga:

I stort sett användes enkla läkemedel med få ingredienser (jfr som kontrast Galenos, receptsamlingen från benediktinerklostret i Lorsch /Sydhessen/ omkr. 800 och Salerno-kompendiet från 1100-talet, som ofta har mycket komplexa läkemedel - t.ex. teriak med upp till ca 70 ingredienser).

Referenser:
1 Dilg, Peter: Arabische Pharmazie im Lateinischen Mittelalter. I: Engels, O., Schreiner, P. (Hrsg.): Die Begegnung des Westens mit dem Osten. Kongreßakten des 4. Symposiums des Mediävistenverbandes in Köln 1991. Sigmaringen 1993, S. 299-317.
Dessutom:
Webbplatsen Islamic Heritage - A History of Muslim Pharmacy (länken kontrollerad 2011-05-13 kl. 15:50 CEST).

Pil till föregående sida Till föregående sida.       Till nästa sida. Pil till nästa sida

Copyright© 2002-2011: Leg. apotekare Bo Ohlson.
Skapad den 13 januari 2002. Senast uppdaterad den 20 september 2011.