PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Svenska startsidan ─mnesmenyn "Frågor och svar" Fråga "Etikettdatering"

Om datering av några läkemedelsetiketter.

F:

På min arbetsplats står ett gammalt läderschatull med medicinflaskor, vars etiketter är odaterade men signerade "E.G. Hult" (i Wimmerby), "C. Rosvall" och "Carl Falk".
Kan man få fram när de här medicinerna har gjorts i ordning?
("Eskil")

S:

Om någon av undertecknarna har varit apoteksinnehavare bör namnet finnas med i Sveriges apotekarhistoria, Bd. I-IV, av: Levertin, Alfred; Schimmelpfennig, C.F.V.; Ahlberg, Karl A. (Ernst Westerbergs Boktryckeri-A.-B., Stockholm, 1910-1918, 1918-1923, 1923-1925, 1922-1927); om inte har vederbörande antagligen varit provisor, alltså examinerad apotekare utan eget apotek, anställd som föreståndare på någon annans apotek. För tiden efter 1876 kan man i så fall sannolikt finna uppgifter om födelse- och examensdata, anställningar och till sist dödsdatum i Svensk Farmaceutisk Matrikel (SFM), som började ges ut (den första tiden sporadiskt) detta år, liksom i Sundhetskollegii (från 1877 Medicinalstyrelsens) register över provisorer.

I "Apotekarhistorien" finner vi att Ejlert Gustaf Hult, f. 1814, köpte apoteket i Vimmerby den 3 december 1843, erhöll privilegieum på det den 7 juli 1848, och sålde det den 31 augusti 1861.
Där finner vi också, att Carl Alexander August Rosvall, f. 1834, inköpte och erhöll privilegium på samma apotek den 6 december 1867, och att han 1893 "åtnjöt befrielse från apotekets skötsel".
"Carl Falk" är troligen Carl Bernhard Napoleon Falk, f. 1835, som absolverade farmacie studiosi-examen den 7 december 1853, apotekarexamen den 29 maj 1858, erhöll personligt privilegium på apoteket i Vadstena den 4 september 1863, sålde det och tillträdde apoteket Lejonet i Jönköping den 1 oktober 1865 (personligt privilegium den 20 april 1866), från vars skötsel han befriades p.g.a. sjuklighet från 1892.
Mindre sannolikt är att det skulle röra sig om Carl Gustaf Axel Falk, f. 1863, farmacie studiosus-examen den 22 september 1885, apotekare den 20 maj 1893 och därefter anställd i Arvika, eller om Carl Henrik Falk, f. 1864, farmacie studiosus den 21 september 1886 och som sådan anställd vid apoteket Kronan i Uppsala ännu 1893, allt enl. SFM 1881 - 1893.

Man kan konstatera, att de enskilda medicinflaskorna bara utifrån personnamnen inte kan dateras noggrannare än inom ett à två decennier och att schatullets innehåll torde ha tillkommit under större delen av 1800-talets andra hälft (ung. årsskiftet 1843/44 - någon gång under 1893). Om några enstaka, specifika nomenklaturdrag i etiketternas innehållsdeklarationer kan relateras till den nya upplaga av svenska farmakopén, som gavs ut 1869, skulle detta kunna bidra till en viss precisering av dateringen. Dock bör man då observera, att farmakopébytet i stort sett sammanföll med Rosvalls köp av Vimmerby-apoteket och tämligen nära med Falks köp av Lejonet i Jönköping.

Till ämnesmenyn Till ämnesmenyn           Till startsidan. Till startsidan

Copyright© 1999-2011: Per Boström, Bo Ohlson. Ansvarig för denna sidas innehåll: Leg. apotekare Bo Ohlson, medlem i Farmacihistoriska Sällskapet.
Skapad den 16 juni 2002. Senast uppdaterad den 20 april 2011.