PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Svenska startsidan Ämnesmenyn "Frågor och svar" Fråga "Nervdroppar"
Receptet presenteras enbart för att illustrera en historisk företeelse. Att det visas här skall inte tolkas som någon rekommendation till användning i något som helst sammanhang.
Eventuella hälsoproblem hänvisas till läkare eller apotek.
Ingredienserna är giftiga eller på annat sätt vådliga eller skadliga för människor, djur eller miljö.
Vi avråder därför helt från varje försök att framställa eller använda den beskrivna beredningen.

Om "Nervdroppar".

F:

För en tid sedan köpte jag på en antikmässa en liten apoteksflaska som är märkt "Nervdroppar" (och apotekets namn), men inget mer. Vad var det?
("Anna")

S:

"Nervdroppar" var ett trivialnamn för Kamferdroppar 1) (Æther spirituosus camphoratus), som hade föjande sammansättning enl. "AF68" 2):

Kamfer 150 g
Eter 212,5 g
Stark sprit 637,5 g

Blandningen, som gärna intogs droppad på en sockerbit som nervlugnande medel, har emellertid en längre historia:

En föregågare, Solutio camphoræ spirituoso-ætherea ("Liquor nervinus Bangii"), finns beskriven i den femte upplagan av svenska farmakopén 3) (1817/1828). Den består av 4 skrupler renad kamfer löst i 1 uns Æther spirituosus ("Liquor anodynus mineralis"; etersprit), alltså i proportionerna 1 till 6. Eterspriten består i sin tur av 1 del eter och 2 delar stark sprit.

Under samma latinska namn och med undertiteln "Liquor nervinus" finns den upptagen i ed. VII (1869/1888). Proportionerna kamfer/etersprit är här desamma, men eterspritens (nu med undertiteln "Hoffmans droppar") sammansättning har ändrats till 1 del eter + 3 delar stark sprit.
Fr.o.m. ed. VIII (1901) börjar blandningen benämnas Æther spirituosus camphoratus och kompositionen anpassas till det nya, "franska" viktsystem (metersystemet!) som hade införts 1869; härvid kom kamferhalten att höjas en smula. Denna komposition kodifierades sista gången officiellt i "AF 68" 2), men lever ännu 2004 vidare med hänvisning till AF 68 i Apoteksbolaget AB:s/Apoteket AB:s interna kompositionssamlingar "AKS" 4) och "ATL-K" 5). Den svenska benämningen är numera "Kamferdroppar, orala droppar" och samansättningen avrundad till

Kamfer 15 g
Eter 21 g
Stark sprit till 100 g

Referenser:
1 Krook, Gunnar: "Läkemedelsnamn 1968", utg. av Apotekarsocieten; Apotekens Informationsavdelning, Stockholm, 1968.
2 anon.: "Apotekens Formelsamling 1968" (AF68), utg. av Apotekarsocieten; Apotekens Informationsavdelning, Stockholm, 1968.
3 div.: "Pharmacopoea Svecica", ed. V, 1817/1828, samt följande upplagor:
ed. VI, 1845, ed. VII 1869/1888, ed. VIII 1901, ed. IX 1908 och ed. X, 1925.
4 anon.: "Apotekens kompositionssamling" (AKS), Apoteksbolaget AB, Centrallaboratoriet, Solna, 1979/1983.
5 Luttropp, Inger; Freudenthal, Ditte; Kållberg, Nils; Rydland-Engler, Gunnel: "Apotekstillverkade läkemedel - Kompositioner" (ATL-K), Apoteksbolaget/Apoteket AB, Stockholm, 1995/2004.

Till ämnesmenyn Till ämnesmenyn           Till startsidan. Till startsidan

Copyright© 1999-2011: Per Boström, Bo Ohlson. Ansvarig för denna sidas innehåll: Leg. apotekare Bo Ohlson, medlem i Farmacihistoriska Sällskapet.
Skapad den 6 februari 2005. Senast uppdaterad den 20 april 2011.