PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Svenska startsidan Ämnesmenyn "Frågor och svar" Fråga "Pyroleum succini rectificatum"

Om Pyroleum succini rectificatum - renad bärnstensolja.

F:

För en tid sedan stötte jag på "Pyroleum succini rectificatum", och som numera pensionerad farmaceut blev jag nyfiken - vad var det?
("Marie")

S:

Marie, som erfaren farmaceut av den gamla skolan vet Du förstås att "Pyroleum" betyder ung. "tjära" (eg. en allmän benämning för torrdestillat, av grek. pyr = eld + lat. o´leum = olja), att "succi´ni" har med bärnsten att göra, och att "rectifica´tum" betyder ung. "renad". Sammantaget betyder Ditt varunamn alltså ung. "Renad bärnstenstjära".
Bärnsten (fossil barrträdskåda) och torrdestillat av bärnsten har använts i medicinen och annorledes sedan antiken för att lindra febrar, bota öronvärk, läka hemorrojder, stoppa diarréer, lagd vid vänstra bröstvårtan få kvinnor att bekänna sina illgärningar, stimulera urinavsöndring (hos båda könen) och menstruation (hos det ena), fästa lösa tänder, "pröffwa wm nokor pigha är jomfrw" (enl. Peder Månssons traktat om stenar, omkr. 1530) etc. etc.
Rå bärnstensolja, d.v.s. den genom torrdestillation av bärnsten erhållna "tjäran", är brun och oklar och har en skarp, obehaglig lukt. Den nyttjades främst utvärtes, t.ex. vid huvud- eller tandvärk, då man tog ett par droppar på en bomullstuss som lades bakom örat under ett täckförband tills den genom sin hudretande effekt hade framkallat en blåsa, som sedan fick självläka (behandlingen kan mycket väl ha fungerat, i det att smärtan från blåsan, som skapats under viljans kontroll, avledde uppmärksamheten från den annars ohanterliga sjukdomssmärtan).
Darelius nämnde i sitt "Socken-Apothek..." även invärtes bruk, dock med varningen att "den är ett hetsigt medicament och brukas därföre sällan invärtes, om icke hos sådane som äro af en ganska slemaktig och kall kropp..." (ren fyrsaftlära!/BO:s kommentar).

Den råa oljan kunde renas, "rectifieras", till en färglös eller svagt gulaktig, lättflytande olja genom omdestillering med vattenånga. Denna renade produkt fann användning såväl invärtes som upplivande, svettdrivande och krampstillande medel, som utvärtes som retande medel.

Både den råa och den renade oljan fanns upptagna i samtliga upplagor av den svenska farmakopén t.o.m. Ed. VII (1869/1888); fr.o.m. Ed. VIII (1901) uteslöts de. Det var endast i Ed. VII som benämningen "Pyroleum succini rectificatum" användes; i tidigare upplagor fick den renade oljan heta Oleum Succini rectificatam (I - IV), Oleum empyreumaticum Succini rectificatum (V) och Oleum Succini empyreumaticum rectificatum (VI).

Referenser:

Till ämnesmenyn Till ämnesmenyn           Till startsidan. Till startsidan

Copyright© 1999-2011: Per Boström, Bo Ohlson. Ansvarig för denna sidas innehåll: Leg. apotekare Bo Ohlson, medlem i Farmacihistoriska Sällskapet.
Skapad den 15 juni 2002. Senast uppdaterad den 20 april 2011.