PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Svenska startsidan ─mnesmenyn "Frågor och svar" Fråga/Question "Rhodiola in the Swedish Pharmacopoea / Rhodiola i svenska farmakopén"

Was Rhodiola rosea L. (rose root, "Arctic root") ever included in the Swedish Pharmacopoeia?
-
Har Rhodiola rosea L. (rosenrot, "Arctic root") varit intagen i Svenska farmakopén?

Q: F:
"I am preparing a review article on Rhodiola rosea and I would like to know whether it has ever been included in the Swedish Pharmacopoeia. An article by V. Darbinyan et al (Phytomedicine, 2000 Oct 7; 7(5):365-71? Ed.:s notice) mentions that it was in the first Swedish Pharmacopoeia (Pharmacopoea Svecia 1775). Is this correct? How long did it continue to be described in the Swedish Pharmacopoeia. When was it dropped from this publication and do you know why?..."
("Patricia G.")
"Jag håller på och förbereder en översiktsartikel om Rhodiola rosea och skulle vilja veta om den någonsin har varit intagen i svenska farmakopén. En artikel av V. Darbinyan et al (Phytomedicine, 2000 Oct 7; 7(5):365-71? Red.:s undring) nämner att den fanns med i den första svenska farmakopén (Pharmacopoea Svecia 1775). Är detta korrekt? Hur länge fortsatte den att vara beskriven i svenska farmakopén? När ströks den ur denna publikation, och vet ni varför?..."
("Patricia G.")
A: S:
Dr. Darbinyan´s statement is correct; the list of "Materia Medica" of the Pharmacopoea Svecica Editio I (1775) does comprise this paragraph: Dr. Darbinyans påstående är korrekt; listan över "Materia Medica" i Pharmacopoea Svecica Editio I (1775) tar faktiskt upp denna paragraf:

"Rhodia
Radix
Rhodiola rosea L.Alpino-Lapponica
perennis"

The Rhodiola drug was not to persist for long in the official compendium, however: it was omitted already from the following edition, the "Editio Altera emmendata" of 1779, never to reappear.
I have not found any printed comment on the revision, nor are there in the "Emmendata" any comments nor tables of changes between the editions.
Rhodiola-drogen blev emellertid inte gammal i detta officiella kompendium; den uteslöts redan i den följande upplagan, "Editio Altera emmendata" 1779, för att aldrig återkomma.
Jag har inte funnit någon tryckt kommentar till revisionen, inte heller finns det i "Emmendatan" några kommentarer ellr sammansällningar över förändringarna mellan upplagorna.
References:
All editions of the Swedish pharmacopoea, from Ed. I (1775) through Ed. XI (1946). Alla upplagor av Svenska farmakopén, fr.o.m. Ed. I (1775) t.o.m. Ed. XI (1946).
Göthberg, Gunnar: Pharmacopoea Svecica, 1775 (translation). Apotekarsocieteten/Swedish Academy of Pharmaceutical Sciences, 1997. ISBN 9186274708. Göthberg, Gunnar: Pharmacopoea Svecica, 1775 (översättning). Apotekarsocieteten, 1997. ISBN 9186274708.

Till ämnesmenyn Till ämnesmenyn           Till startsidan. Till startsidan

Copyright© 1999-2011: Per Boström, Bo Ohlson. Responsible for the contents of this page: Bo Ohlson, MPharmSci, licensed pharmacist, member of the Swedish Society for the History of Pharmacy.
Page created/Sidan skapad 2002-07-11. Latest update/senaste uppdatering 2011-04-20