PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Svenska startsidan Ämnesmenyn "Månadens recept" Recept "Fransosesmörjelse"
Recepten i denna samling presenteras enbart för att illustrera historiska företeelser. Att de visas här skall inte tolkas som någon rekommendation till användning i något som helst sammanhang.
Eventuella hälsoproblem hänvisas till läkare eller apotek.
Ingredienserna är i vissa fall giftiga eller på annat sätt skadliga för människor, djur eller miljö.
Vi avråder därför helt från varje försök att framställa eller använda de beskrivna beredningarna.

"Fransosesmörjelse" enl. Benedictus Olai (1578)

Kvicksilversalva, Ungue´ntum hydra´rgyri, (gråsalva, äv. blåsalva, Neapel-salva, napoleonsalva etc.) har använts i olika sammansättningar i den arabiska och europeiska kultursfären åtminstone sedan 800-taletRef.1a mot hudparasiter som skabb och olika slags löss, från omkring 1500 även mot syfilis, "fransosen" (av artikeln "Gråsalfva" i ref.2a-b att döma den med tiden viktigaste användningen). Den fanns upptagen i samtliga svenska farmakopéer från Ed. I (1775) till Ed. X (1925), om än med växlande kvicksilverhalt och varierande salvbaser. Ännu i Pharmaconomia Svecica ed. IIRef.3a (1943) omnämns den i avsnittet "Könssjukdomar", med den torra kommentaren "Används numera mest till sjöss", i "Recepthandbok" (1953/1981)Ref. 3b med indikationen "för smörjkur vid syfilis (när moderna antisyphilitica ej kunna komma till användning, t. ex. till sjöss)".

En sådan kvicksilversalva är den "Fransosesmörjelse" som beskrevs av Benedictus Olai 1578Ref.4:

6 lod Vit grankåda
6 lod Mastix
6 lod Olibani
8 lod Blyvitt
12 lod Kvicksilver
4 lod Terpentin
2 lod Lappati

"Detta rörs ut till en salva med olivolja och ättika."

Något som förefaller vara en enklare variant av gråsalva, bestående av ca 27% kvicksilver i barrträdskåda, har påträffats i ett litet keramikkrus i vraket efter regalskepet KronanRef.8 (extern), som sjönk 1676.

Till ämnesmenyn Till ämnesmenyn           Till startsidan. Till startsidan

Copyright© 1999-2003: Per Boström, Bo Ohlson. Ansvarig för denna sidas innehåll: Leg, apotekare Bo Ohlson, medlem i Farmacihistoriska Sällskapet.
Skapad den 13 januari 2001. Senast uppdaterad den 17 december 2003.