PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Svenska startsidan ─mnesmenyn "Metoder" Dekokt

Så gör man en dekokt:

Den Svenska farmakopén Ed. XI (1946) har följande att säga om dekokter och deras tillredning:

  "Dekokter äro utdrag av växtdelar, beredda genom dessas uppvärmning med vatten.
   Då icke annorlunda är angivet, skola dekokter beredas på följande sätt.
   Den skurna, krossade eller grovt pulvriserade drogen blandas i ett med lock försett, ej för stort kärl av glas. porslin, rostfritt stål eller tenn med så mycket vatten som den avsedda mängden dekokt. Blandningen uppvärmes i vattenbad till minst 90 grader och hålles vid denna temperatur under 30 minuter, varunder den ofta omröres. Därefter silas den omedelbart, och återstoden pressas lindrigt.Den pressade återstoden blandas med avpassad mängd kokhett vatten, och blandningen silas och pressas ånyo. Den samlade kolaturen avkyles, lämnas att avsätta uppslammade partiklar, dekanteras och silas eller filtreras.
   Då ej annorlunda föreskrives, skola av 1 del drog beredas 10 delar dekokt. - - -"

Ett utdrag berett på detta sätt innehåller mer och fler av innehållsämnena i drogen än motsvarande infusion skulle gjort.

Till ämnesmenyn           Till startsidan.

Copyright© 1999-2001: Per Boström, Bo Ohlson. Ansvarig för denna sidas innehåll: Leg, apotekare Bo Ohlson, medlem i Farmacihistoriska Sällskapet.
Skapad 8 februari 2000. Senast uppdaterad den 24 september 2001.