PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Svenska startsidan ─mnesmenyn "Metoder" Infusion

Så gör man en infusion:

Den Svenska farmakopén Ed. XI (1946) har följande att säga om infusioner och deras tillredning:

"Infusioner äro med hett vatten beredda utdrag av växtdelar.
   Då icke annorlunda är angivet, skola infusioner beredas på följande sätt.
   Den skurna, krossade eller grovt pulvriserade drogen övergjutes med lika viktmängd vatten i ett med lock försett, ej för stort kärl av glas, porslin, rostfritt stål eller tenn, och blandningen lämnas att stå under 15 minuter.
   Efter tillsats av så mycket kokhett vatten, att totalmängden vatten blir lika stor som den avsedda mängden infusion, får blandningen stå under 30 minuter, varunder den ofta omröres. Därefter silas den, och återstoden pressas lindrigt. Den pressade återstoden blandas med avpassad mängd kokhett vatten, och blandningen silas och pressas ånyo. Den samlade kolaturen lämnas att avsätta uppslammade partiklar, dekanteras och silas eller filtreras.
   Då ej annorlunda föreskrives, skola av 1 del drog beredas 10 delar dekokt. - - -"

Ett utdrag berett på detta mildare sätt innehåller inte fullt så mycket och inte lika många av innehållsämnena i drogen som en motsvarande dekokt skulle gjort.

Till ämnesmenyn           Till startsidan.

Copyright© 1999-2001: Per Boström, Bo Ohlson. Ansvarig för denna sidas innehåll: Leg, apotekare Bo Ohlson, medlem i Farmacihistoriska Sällskapet.
Skapad 8 februari 2000. Senst uppdaterad den 24 september 2001.