PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Svenska startsidan ─mnesmenyn "Metoder" Piller

Så här gör man piller:

Svenska farmakopén 1946 beskriver läkemedelsformen piller så här:
"Piller äro till intagning avsedda beredningar av sfärisk form och av sådan storlek, att deras vikt i regel ej överstiger 0,25 g."

Farmakopén fortsätter: "Piller kunna beredas på följande sätt. De pulvriserade, fasta beståndsdelarna blandas noggrant, varefter övriga beståndsdelar tillsättas och blandningen förarbetas i en mortel ...
Kunna de angivna ämnena icke bilda pillermassa av lämplig beskaffenhet, må efter omständigheterna tillsättas vatten, sprit, glycerin, glycerinsalva, socker, sockersirap, mjölksocker, stärkelse, lakrits, lakritsextrakt, lakritsrot, fet olja, kakaofett eller pulvriserad kakao i erforderlig mängd"

Den blivande pillermassan bearbetas i morteln med pistillen. Vid behov sätter man till mer pillerextrakt (för att få massan lösare) eller pulvriserad lakritsrot eller morot (för att göra den fastare). När massan blivit lagom fast men smidig rullar man ut den till en avlång sträng med hjälp av pillerspaden på nästa bild.
Strängen skall bli alldeles jämntjock och cylindrisk (annars kommer pillren att bli olikstora!), och den skall vara exakt så lång som den räfflade delen av "kniven" (överst på pillerbrädan).

Farmakopén igen: "Av massan avdelas och formas med hjälp av pillermaskin lika stora piller till föreskrivet antal." Man tar ett stadigt tag i handtagen på "kniven" och skär med en jämn, kraftig rörelse isär strängen till 50 likstora, ännu bara nästan runda piller. Man pudrar lätt med nikt (sporer av mattlummer, Lycopodium clavatum, som tyvärr är allergiframkallande och ger eksem hos pillertrillaren) eller talk, samlar in pillren under "rotundifikatorn" eller pillertrissan - träföremålet med knoppen på bilden), och sedan jämnar man med en roterande rörelse till pillren, först med mycket lätt och senare med starkare tryck.
Om det behövs pudrar man pillren ytterligare så att de inte klibbar ihop.

Pillermaskin/-bräda
Till sist lägger man dem i en lagom stor burk (tidigare användes spån- eller pappaskar).

Senmedeltida konfektask. Träsnitt
Förr kunde det förekomma riktig serietillverkning av piller på apoteken, då man gjorde satser om tusentals piller, och för att slippa sitta och räkna dem ett och ett kunde man använda en pillerräknare.

Pillerräknare

Pillertillverkningen var ganska orationell och väl inte alltid helt hygienisk, varför pillren ersattes med gelatinkapslar i slutet av 1960-talet.

Till ämnesmenyn           Till startsidan.

Copyright© 1999-2011: Per Boström, Bo Ohlson. Ansvarig för denna sidas innehåll: Leg, apotekare Bo Ohlson, medlem i Farmacihistoriska Sällskapet.
Skapad 8 februari 2000. Senast uppdaterad den 20 april 2011.