PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Svenska startsidan Ämnesmenyn "Metoder" Trochisker

Så här gör man trochisker:

(sugtabletter)

Den Svenska farmakopén Ed. XI (1946) skriver så här om trochisker (medikamentkakor, pastiller) och deras tillredning: "Medikamentkakor äro beredningar, avsedda att lösas eller sönderfalla i munnen. De hava i regel en vikt av 0,5-2 g.
Medikamentkakor beredas i allmänhet på något av följande sätt:

  1. Läkemedlen, som skola vara pulvriserade, om de hava fast form, blandas med pulvriserat socker, pulvriserat gummi, gummislem eller annat bindemedel, så att en likformig massa erhålles. Av denna beredas kakor, som hava form av vanligen mycket låga cylindrar eller linser. Detta beredningssätt användes, när icke annorlunda föreskrives.
  2. Läkemedlen, som skola vara pulvriserade, om de hava fast form, blandas med pulvriserat socker och smält kakaomassa, så att en likformig massa erhålles. Av denna beredas kakor, som är plankonvexa. Kakaomassa kan erhållas genom sammansmältning av 2 delar pulvriserad kakao och 1 del kakaofett.
  3. - - -"
Ett tidigt exempel på mintpastiller finner man som "Rotulae Menthae piperitae" i Pharmcopoea Castrensis Borussica (1794; extern).
Det kan också vara intressant att notera, att konfektyrindustrins vanliga halstabletter är trochisker, och att flera av dem - t.ex. Figaro och Läkerol (den senare lanserad 1909 av fabrikör Adolf Ahlgren i Gävle efter en tysk förebild) - ursprungligen var avsedda som läkemedel.

Läkerolskylt, sent 1910-tal/tidigt 1920-tal. Tysk; emalj på plåt; 48*68 cm
Reklamskylt för Läkerol, sent 1910-tal/tidigt 1920-tal.
Emaljerad plåt, 48*68 cm, gjord i Tyskland.
Ur Fredrik Sjöbergs samling.
Copyright©: Jan Johansson

Till ämnesmenyn           Till startsidan.

Copyright© 1999-2003: Per Boström, Bo Ohlson, Fredrik Sjöberg, Jan Johansson. Ansvarig för denna sidas innehåll: Leg, apotekare Bo Ohlson, medlem i Farmacihistoriska Sällskapet.
Skapad 8 februari 2000. Senast uppdaterad den 22 februari 2003.