PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Svenska startsidan Ämnesmenyn "Redskap" Korkpres

Vad är en korkpress?

En väl tillpassad kork ger en nästan lufttät förslutning av en flaska. För att på ett enkelt sätt åstadkomma denna goda passning har man på apotek utnyttjat två egenskaper hos korken: dels dess elasticitet, dels det faktum, att en sammanpressad kork återtar sin ursprungliga form ganska sakta. Klämmer man ihop en kork har man alltså några sekunder på sig att trycka ned den i flaskhalsen.
Som hjälpmedel för att forma korkarna har man haft pressar och tänger av högst varierande utformning. I den annars oftast strikta apoteksmiljön har man ibland tillåtit sig en viss skämtsamhet, som när korkpressen t.ex. givits formen av en krokodil i grönmålat gjutjärn.

Nedan avbildas

Korkklämmare, ur f:a Axel Kistners katalog 1933 Korkpress, ur f:a Axel Kistners katalog 1933
Enkel korktång, ur f:a Axel Kistners katalog 1933

Till ämnesmenyn           Till startsidan.

Copyright© 1999-2011: Per Boström, Bo Ohlson. Ansvarig för denna sidas innehåll: Leg, apotekare Bo Ohlson, medlem i Farmacihistoriska Sällskapet.
Skapad 8 februari 2000. Senast uppdaterad den 26 april 2011.