PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Svenska startsidan ─mnesmenyn "Redskap" Pillerförsilvringsdosa

Vad är en pillerförgyllnings-/försilvringsdosa?

I artikeln om silver i Lindgren - Gentz┤ "Läkemedelsnamn" (1927) finner man följande:

"...Silver fick emellertid inom medicinen mindre användning och brukades endast vid sårbehandling samt ansågs påverka hjärtats verksamhet. Silber heyllt die wunden zusammen, sterckt das herz und macht gut geblüt (E. Rösslin, Kreutterbuch, 1550), men som LEMERY säger: detta påstående har ingen annan grund än i vissa astrologers och kemisters hjärna, vilka påstå, att månen har ett visst inflytande över huvudet (Cours de chymie). Denna senare egenskap kan möjligen vara anledningen till att piller sedan länge överdragits med en tunn hinna av bladsilver..."

I verkligheten torde metallöverdraget ha förhindrat att pillret löstes upp i matsmältningskanalen, och en eventuell positiv verkan kunna tillskrivas det exklusiva läkemedlets placeboeffekt.

Pillerförsilvringsdosa av horn, ur f:a Axel Kistners katalog 1933

Pillren skakades tillsammans med bladguld resp. silverblad i en dosa, lik den avbildade, tills de blivit jämnt överdragna med metall.
Den avbildade dosan är gjord av horn, men kunde också vara av trä eller i början av 1900-talet t.o.m. av bakelit.

Handlingar från 1580-talet i Slottsarkivet och ett arkeologiskt fynd från regalskeppet Kronan (förlist 1676) visar att pillerförgyllning har tillämpats i Sverige sedan mer än 400 år.

Till ämnesmenyn           Till startsidan.

Copyright© 1999-2011: Per Boström, Bo Ohlson. Ansvarig för denna sidas innehåll: Leg, apotekare Bo Ohlson, medlem i Farmacihistoriska Sällskapet.
Skapad 8 februari 2000. Senast uppdaterad den 26 april 2011.