PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Svenska startsidan Programförklaring

Programförklaring

Webbplatsen "PerBos Farmacihistoriska Sidor" är en helt privat hobbyprodukt.
Även om vi - leg. apotekarna Per Boström och Bo Ohlson - f.n. båda är medlemmar bl.a. av Farmacihistoriska Sällskapet, har webbplatsen inga som helst bindningar till denna eller någon annan organisation eller till något företag, av vad slag det vara månde, utöver farmacihistoriskt betingade länkar.
Dess inriktning, omfattning, innehåll och utformning dikteras endast av oss själva.
Vi finansierar den, utan något som helst vinstsyfte, helt av våra privata medel, av rent intresse (kanske kärlek?) för ämnet.
Vi har sammanställt och underhåller den för att ge glimtar av läkemedelshanteringens historia (främst i Sverige), och i viss mån för att tillhandahålla en svensk, farmacihistorisk webbportal.

Eftersom tyska och franska är stora språk inom europeisk farmacihistoria vill vi försöka erbjuda åtminstone delar av vår plats på dessa, förutom på engelska (och svenska, som synes).

Vår ambition är inte att göra en toppmodern, elegant webbpresentation, men att lämna korrekt, stundom rätt djupgående (och möjligen lite svårtillgänglig) information.
Därför består innehållet mest av text, ofta i stora sjok, med ganska få bilder.

I balansgången mellan grafisk klarhet och enkel navigation har vi prioriterat utseendet och bl. a. avstått från ramar. Som en liten hjälp för den som går vilse inleder vi varje sida med en liten navigeringslist och avslutar den med länkar till respektive språks index-sida och, i förekommande fall, en länk till respektive ämnesindexsida. På så vis utnyttjar vi bildytan maximalt.

Ibland inkluderar vi länkar till webbobjekt på andra webbplatser än vår egen. Dessa länkar markeras med ett efterföljande "(extern)". Vi vill påpeka, att copyrightreglerna för denna webbplats inte gäller för dessa objekt, utan att respektive objekts egna regler skall åtlydas.

Webbplatsen läses bäst med Internet Explorer (ver. 3.x och senare), medan t.ex. Netscape Navigator (t.o.m. ver. 6) och Opera (t.o.m. ver. 4.02) inte visar ligerade bokstäver (t.ex. de latinska diftongerna "ae" och "oe") eller bildernas ALT-texter på önskat sätt. Vi hoppas dock att den skall vara något så när tillgänglig även för synskadade besökare.

Den kan läsas med skärmupplösningar om 640*480 punkter (helst bättre - bilderna förvanskas vid låg upplösning). Färgbilderna visas bäst med 16 bits färgupplösning.

Per Boström                      Bo Ohlson

Till startsidan.

Copyright© 1999-2005: Per Boström, Bo Ohlson. Ansvarig för denna sidas innehåll: Leg. apotekare Bo Ohlson, medlem i Farmacihistoriska Sällskapet.
Skapad 8 februari 2000. Senast uppdaterad den 17 maj 2005.