PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Svenska startsidan ─mnesmenyn "Artiklar" "Det Svenska APOTHEKET"

Det Svenska APOTHEKET

Leg. apotekare Gunnar Lundberg

Artikeln har tidigare publicerats i Farmacihistoriska Sällskapets tidskrift "Unicornis" nr 3 1990, och återges här med författarens uttryckliga tillstånd.
     Sedan provinsialläkaren i Wadstena E.O. Rydbäck till trycket överlämnat en översättning till svenska av den svenska farmakopéns andra upplaga anmälde Apotekarsocieteten till Collegium Medicum att arbetet skulle avbrytas då företalet ansågs innehålla förnärmande uttalanden om Apotekarsocieteten. Översättningen var också i flera hänseenden felaktig.

     Affären slutade med att de tryckta exemplaren inlöstes. Apotekarsocieteten lät i närvaro av Collegii Medici syndicus bränna upp en mängd av exemplaren.

     Några exemplar finns i behåll i Apotekarsocietetens bibliotek och ett exemplar i Farmacevtiska Fakultetens bibliotek.
I Stifts- och Landsbiblioteket i Linköping har Gunnar Lundberg återfunnit ett exemplar. Här berättar han själv:

     Under arbetet med publiceringen av den sista 10-årsperioden av Brev från Provincial Medicus Johan Otto Hagström till Collegium Medicum åren 1776-1786 i Årsbok 1989 för Östergötlands medicinhistoriska sällskap (se anmälan i Läkartidningen vol. 87, nr 30-31, 1990, sid. 2438-39) behövde jag kommentera ett antal beredningar i Pharmacopoea Suecica Ed. II (1779), vilken ju är skriven på latin. Jag hade då läst följande rader i ett Hagström-brev från den 10 februari 1781: "Här vid tryckeriet innehålls nu med tryckningen af Doctor Rydbecks svenska öfversättning af Pharmacopoea Suecica Emendata, (avser Ph. Suec. Ed. II) deraf bekommer tillstånd, at äfven låta trycka det 7:e arket".

     Det skulle ju underlätta mitt arbete, om jag hade tillgång till svensk översättning av Ph. Suec. Ed. II. Men jag letade förgäves på alla (som jag då trodde) möjliga sätt i Linköpings förnämliga huvudbibliotek, utan att finna vare sig bok eller manuskript. Så jag fick använda originalupplagan och fick på olika sätt hjälp med latinet.

     Men döm om min förvåning och glädje, när jag i våras under sökande i Stiftsbibliotekskatalogen efter ev. äldre böcker med medicinalväxtplanscher, fann ett kort under bokstaven "A" med texten "Det Svenska APOTHEKETů" - boken togs fram, och det var just den sökta översättningen!! Men, som det står i Hagströms brev, översättningen innehåller endast de 6 första arken och den sista (dock ofullständiga) monografin på sid. 96 är SYRUPUS PAPAVERIS. VALLMOGE=SIRAP.

     Stiftsbibliotekarien underrättades genast och nu skall den mycket sällsynta boken också kunna återfinnas under såväl "Pharmacopoea" som under "Rydbäck".


Red.:s kommentarer:

Till ämnesmenyn Till ämnesmenyn           Till startsidan. Till startsidan

Copyright © 1997-2000: Leg. apotekare Gunnar Lundberg, medlem i Farmacihistoriska Sällskapet.
Ansvarig för denna sidas innehåll: Leg. apotekare Bo Ohlson, medlem i Farmacihistoriska Sällskapet.

Skapad 4 mars 2000. Senast uppdaterad 21 augusti 2000.