Farmacihistoriska föreläsningar

Ingångssidan för "PerBos Farmacihistoriska sidor" Svenska startsidan för för "PerBos Farmacihistoriska sidor"

Svensk läkemedelsindustri

Vitrum 1877 (apotekare Gottfrid Piltz vid apoteket Nordstjernan i Stocholm; överfört till Kabi 1972).
Hässle 1904 (apotekare Paul Nordström, först i Helsingborg, senare Hässleholm; köpt av Astra 1942).
Pharmacia 1911 (apotekare Gustav Felix Grönfeldt vid apoteket Elgen i Stockholm; fusion med Kabi 1990, fusion med Upjohn 1995).
Astra 1913 (Adolf Rising m.fl.)
Leo 1914 (köpt av Pharmacia 1986)
Ferrosan 1919 (köpt av Leo 1984)
KABI 1931 (köpt av staten 1971; fusion med Vitrum och ACO 1972. Fusion med Pharmacia 1990; namnbyte till Kabi Pharmacia)
ACO, varumärke för apotekstillverkade standardpreparat, registreras i november 1938. ACO frigörs helt från apoteksväsendet/Apoteksbolaget AB 1972-04-01 (förs över till Kabi-gruppen).
Recip 1942 (apotekaren Ivar Röing, tidigare anst. på apoteket Älgen, Sthlm, ägare till kem.-tekn. företaget Oxygenol. Köpt av Kabi 1965).
Ferring 1950 (gr. som Nordiska Hormonlaboratoriet AB; med.dr Fredrik Paulsen).
1951: Läkemedelsindustriföreningen (LIF) bildas,

Några exempel på framgångsrika originalprodukter:

FöretagProduktUpphovsperson(er)Lanseringsår
AstraXylocainNils Löfgren, Bengt Lundquist
(rätten övergick till Astra 43-11-22)
ca 1943
Astra-HässleAptin (betablockare; Hässles första originalsyntes)- - -1967
Seloken- - -1975
LosecIvan Östholm1988
Astra-DracoTurbuhalerKjell Wetterlinca 1980
KABISuspenin (världens första depåpenicillin i färdig vattensuspension)- - -1949
Transin®-systemet för bruksfärdiga injektionsampuller- - -1959
Synerpenin (det första syntetiska penicillinet)- - -1960
Kabikinase (världens första streptokinaspreparat)- - -1961
AHF (världens första kommersiella Faktor VIII-preparat)- - -1966
Cyklokapron (världens första tranexamsyrapreparat)- - -1966
Crescormon (världens första kommersiella tillväxthormon)- - -1971
Somatonorm (världens första tillväxthormon via DNA-teknik)- - -1985
Genotropin (världens första humana tillväxthormon via DNA-teknik)- - -1988
PharmaciaSalazopyrinNanna Svartz1941
MacrodexBjörn Ingelman, Anders Grönvall1947
RecipLergigan (prometazin)Sven Carlsson, Matts Bergmark1949
Bicor (terodilin)Sven Carlsson, Matts Bergmark1966
VitrumHeparin (först i världen)Erik Jorpes1936
AminosolArvid Wretlind1944
IntralipidArvid Wretlind1962

Några ord om GMP

"GMP" är en förkortning av "Good Manufacturing Practise(s)", på svenska förslagsvis "god tillverkningssed", d.v.s. kodifierade regelverk för att läkemedelstillverkning med en hög grad av säkerhet skall skall resultera i produkter av jämn och väldefinierad kvalitet.
Dessa regelverk kan ibland synas onödigt detaljerade, men, som det har påpekats, det finns bakom varje GMP-moment (minst) en incident, som lett till (minst) en patients onödiga lidande, skada eller död.
Några exempel på sådana olyckor:

1937: "The Elixir of Sulfanilamide"-katastrofen (USA). Sulfanilamid (ett av de första sulfa-preparaten) sattes in mot halsinfektioner i form av en mixtur, som marknadsfördes som lämplig för barn. Emellertid hade man använt etylenglykol som lösningsmedel, vilket förorsakade 107 patienters död, de flesta barn. Skandalen ledde till en lagändring, i det att läkemedel framdeles skulle vara "säkra" (kravet på effektivitet kom dock inte förrän ca 50 år senare!)
1963: US-FDA utfärdar GMP-regler.
1970: PIC (the Pharmaceutical Inspection Convention) ratificeras; ursprungligen ett EFTA-projekt under svenskt ordförandeskap (svenska representanter: Rune Lönngren, Åke Liljestrand och Erik Bill), men sedermera utvidgat till att omfatta hela EG/EU och att samverka med USA, Japan och Australien.
1972: "Davenport-katastrofen" (Storbritannien; 6 döda): kontaminerade parenteralia ledde till att de brittiska hälsovårdsmyndigheterna ålades att inspektera läkemedelstillverkarna.
1972: Kontaminerade infusionslösningar från Abbott och McGaw föranledde US-FDA att revidera (och skärpa) 1963 års GMP-regler; de nya sattes i kraft 1976 och gäller väsentligen fortfarande (2005).
1978: Felmärkta injektionspreparat (Celocurin/Heparin) från Vitrum AB försakar dödsfall.
1997: Haiti-katastrofen: 87 barn dog av ett febernedsättande läkemedel, som innehöll etylenglykol i stället som avsett glycerol, p.g.a. att läkemedelstillverkaren inte kontrollerat en råvara, som importerats via en otillförlitlig leverantör.

Pil till föregående sida Till föregående sida.       Till nästa sida. Pil till nästa sida

Copyright© 2002-2010: Leg. apotekare Bo Ohlson.
Skapad 13 januari 2002. Senast uppdaterad den 22 januari 2010.