PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Svenska startsidan Ämnesmenyn "Månadens recept" Recept "Åbroddssirap - med heroin!"
Recepten i denna samling presenteras enbart för att illustrera historiska företeelser. Att de visas här skall inte tolkas som någon rekommendation till användning i något som helst sammanhang.
Eventuella hälsoproblem hänvisas till läkare eller apotek.
Ingredienserna är i vissa fall giftiga eller på annat sätt skadliga för människor, djur eller miljö.
Vi avråder därför helt från varje försök att framställa eller använda de beskrivna beredningarna.

Syrupus abrotani compositus MB301

Åbroddssirap - med heroin!

Mentol 0,015 delar
Diacetylmorfin-hydroklorid 0,06 delar
Flytande åbroddsextrakt 5 delar
Utspädd sprit 15 delar
Sockersirap Så mycket som erfordras till 100 delar

Härav beredes lösning.

Diacetylmorfin, idag troligen mer känt under sitt gamla varumärkesnamn (!) heroin, betraktades 1930 fortfarande som ett acceptabelt "hoststillande, rogivande och smärtlindrande medel vid lungtuberkulos m.m."2 i Sverige, även om det hade börjat anses föråldrat (det hade t.ex. förbjudits i USA redan 1923 p.g.a. sina biverkningar. Efter en internationell konferens i Genève uppmanade svenska Medicinalstyrelsen i ett cirkulär [M.F. Ser. A 1935:78] samtliga läkare att vara uppmärksamma på missbruksrisken för ett antal heroinhaltiga preparat, dock utan att helt fö:rbjuda användningen).
I flera länder, t.ex. Schweiz, är det tillåtet än idag3. Diacetylmorfin syntetiserades f.f.g. 1874 av engelsmannen C.R. Wright, men det var inte förrän Heinrich Dreser hos tyska Bayer gjorde en ny syntes 1895 som man insåg dess möjligheter som smärtstillande och hostdämpande läkemedel, samtidigt som tillverkning i större skala blev möjlig. Dreser föreslog själv namnet "Heroin", och varumärket registrerades av Fr. Bayer-Elberfeld 1898.

Det flytande åbroddsextraktet skall beredas av torkad åbrodd (Artemi´sia abro´tanum L. = A. panicula´ta Lam., fam. Astera´ceae4) genom perkolering med en blandning av 1 del sprit och 3 delar vatten.
Växten, som fördes till Sverige som medicinal- och kryddväxt på medeltiden, förekommer nästan bara odlad hos oss; den sågs förvildad först 19334.

Till ämnesmenyn Till ämnesmenyn           Till startsidan. Till startsidan

Copyright© 1999-2004: Per Boström, Bo Ohlson. Ansvarig för denna sidas innehåll: Leg, apotekare Bo Ohlson, medlem i Farmacihistoriska Sällskapet.
Skapad den 18 januari 2001. Senast uppdaterad den 13 november 2004