PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Svenska startsidan Ämnesmenyn "Månadens recept" Recept "Aromatiska droppar"
Recepten i denna samling presenteras enbart för att illustrera historiska företeelser. Att de visas här skall inte tolkas som någon rekommendation till användning i något som helst sammanhang.
Eventuella hälsoproblem hänvisas till läkare eller apotek.
Ingredienserna är i vissa fall giftiga eller på annat sätt skadliga för människor, djur eller miljö.
Vi avråder därför helt från varje försök att framställa eller använda de beskrivna beredningarna.

Aromatiska droppar

Aromatiska droppar, Tinctura aromatica, är en företrädare för en yppig flora av "magstärkande" beredningar som varit spridd i Europa åtminstone sedan senmedeltidenRef.1. Dropparna har funnits intagna i samtliga svenska farmakopéer sedan Ed. I (1775) t.o.m. Ed. X (1925).

Det äldsta, svenska farmakopéreceptet, alltså ur Ph. Svec. Ed. I 1775, lyder i översättningRef.2 sålunda:

1/2 uns Vit kanel
1/2 uns Kanel
1/2 uns Galangarot
2 drakmer Kardemumma, skalad
1 libra Sprit

Macereras under tre dygn och filtreras.

Med Ed. VII (1869) (extern) förändrades receptet, i det att vit kanel uteslöts och ingefära och kryddnejlika tillkom. Den modifierade kompositionen beskrivs, t.ex. i Ph. Suec. Ed. VIII (1901), så här:

Fructus Cardamomi tjugofem delar
Flos Caryophylli tjugofem delar
Rhizo´ma Galangæ tjugofem delar
Rhizoma Zingiberis tjugofem delar
Cortex Cinnamomi ceylanici etthundra delar
Spi´ritus dilutus ett tusen delar

"Häraf beredes tinktur. Eg. v. omkring 0,915."

Som exempel på andra, likartade beredningar kan nämnas en "Spiritus aromaticus" ur Pharmacopoea Castrensis Borussica (1794) (extern), som utgörs av ett konjaksextrakt av färsk mynta, anisfrön, kanel, muskotnöt, kryddnejlika, kardemumma och angelikarot.

Till "Apotekets Aromatiska tinktur" av idag, väl uteslutande avsedd för glöggberedning, extraheras 2,5 g kryddnejlika, 2,5 g kardemummafrön, 2,5 g ingefära och 10 g ceylonkanel med 63%-ig sprit till 100 g.

BO:s not: Det må noteras, att samtliga de ingående kryddorna karakteriserades som "varma" och "torra" av Dioskorides och hans efterföljare inom humoralpatologin ("fyrsaftläran")Ref. 6, och att de därmed kan förväntas ha funnit användning i läkemedel mot sjukdomar, som enligt samma lärosystem utmärktes av överskott av "kyla" och "fukt", bl.a. manifesterade genom rikliga slemflöden.
Det må också påminnas om, att kryddornas karakteristiska innehållsämnen inte är vattenlösliga, utan endast kan extraheras med alkohol; att de enda formerna av alkohol, som fanns tillgängliga ännu på 1400-talet (i Sverige till slutet av 1500-talet) var öl och vin, samt att dåtidens vinkärl inte kunde förslutas effektivt (korken kom inte förrän omkr. 1800), varför vinet surnade och måste sötas.
Ett sötat vinutdrag av de nämnda kryddorna vore alltså en fullt tänkbar senmedeltida medicin mot snuva och de andra "förkylnings"-sjukdomar, som brukar drabba oss på senhösten/förvintern.
Är det därför vi dricker glögg till jul?

Till ämnesmenyn Till ämnesmenyn           Till startsidan. Till startsidan

Copyright© 1999-2003: Per Boström, Bo Ohlson. Ansvarig för denna sidas innehåll: Leg, apotekare Bo Ohlson, medlem i Farmacihistoriska Sällskapet.
Skapad den 5 oktober 2001. Senast uppdaterad den 16 februari 2003.