PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Svenska startsidan Ämnesmenyn "Redskap" Pillerrä,knare

Vad är en pillerräknare?

Pillerräknaren var ett verktyg, som man använde för att vara säker på att man lämnade ut rätt antal piller till kunden. Särskilt viktigt blev detta naturligtvis vid stortillverkning...

Pillerräknare kunde tillverkas av trä eller - som den avbildade - av förtent bleckplåt, och kunde vara utformade för att räkna fram varierande antal piller. Den avbildade räknarens 90 piller torde möjligen höra till ovanligheterna.

Pillerräknare av förtennt bleckplåt. Privat ägo. Foto: Bo Ohlson.
Om användningen säger Farmacevtisk Revy N:r 42, den 23. oktober 1908, sid 451, följande:
   "Tillräcklig mängd piller uthälles över räkneskivan, så att hålen fyllas. Sedan de överflödiga avlägsnats, upplyftes skivan och pillren nedfyllas..."

Dansk, pyramidformad pillerräknare (Leo Nostalgicus) En annan typ av pillerräknare, känd från Danmark, är den här avbildade, som tillåter räkning av piller som är alldeles jämnstora (vilket piller skall vara!), oavsett deras storlek. I den pyramidformade tratten kommer pillren att lägga sig i jämna skikt, där varje skikts kant kommer att innehålla ett piller mer än det underliggandes. Genom att räkna antalet piller längs en yttersida vet man alltså hur många skikt man har, och därmed antalet piller (1 + 4 + 9 + 16 + ...+ n2). Enkelt och genialiskt - men knappast praktiskt!

Till ämnesmenyn           Till startsidan.

Copyright© 1999-2011: Erik Helmer, Per Boström, Bo Ohlson. Ansvarig för denna sidas innehåll: Erik Helmer (Leo Nostalgicus), och leg. apotekare Bo Ohlson (medlem i Farmacihistoriska Sällskapet).
Skapad 8 februari 2000. Senast uppdaterad den 26 april 2011.