Farmacihistoriska föreläsningar

Ingångssidan för "PerBos Farmacihistoriska sidor" Svenska startsidan för för "PerBos Farmacihistoriska sidor"

Romarna

Celsus (1. årh CE)
Pedanius Dioskorides (f. i Pergamon/nuv. Turkiet, 1 årh CE; fältskär hos Nero) Beskrev i detalj sin tids medicinalväxter. Som kuriosum kan nämnas, att han är en av de första att beskriva ett kvalitetstest för en läkemedelsråvara: förfalskning av opium med fett (sätt eld på provet och känn lukten).
(Andromachos: en av Neros livläkare, komponerade Theriacha /Andromachi/, med ca 64 ingredienser).
Galenos (egentligen grek, även han född i Pergamon, från 160-talet CE till sin död 216 verksam i Rom). Oerhört flitig skribent; trots att minst hälften av hans produktion har gått förlorad finns ca 115 titlar bevarade på grekiska och ytterligare ett 50-tal i arabiska och medeltidslatinska översättningar. Kunnig anatom (han var bl.a. gladiatorläkare); förespråkade sund eftertanke och klinisk observation. Genom sina beskrivningar av läkemedel och deras tillredning har hans namn kommit att förknippas med den del av farmacin, som rör läkemedlens utformning och framställning: den galeniska farmacin. Hans tolkning av Dioskorides´ humoralpatologi kom att bli tongivande under mer än 1000 år; inflytandet börjar inte brytas förrän av Paracelsus (1400 år senare).
Plinius d.ä. (omkommen i Vesuvii utbrott 79 CE): kompilator av sin tids vetande på snart sagt alla områden.

Pil till föregående sida Till föregående sida.       Till nästa sida. Pil till nästa sida

Copyright© 2002-2006: Leg. apotekare Bo Ohlson.
Skapad 13 januari 2002. Senast uppdaterad den 1 juni 2006.