Farmacihistoriska föreläsningar

Ingångssidan för "PerBos Farmacihistoriska sidor" Svenska startsidan för för "PerBos Farmacihistoriska sidor"

Några forskningsuppslag inom (svensk) farmacihistoria

Läkemedelsparadigmet speglat i farmakopéerna: humoralpatologi - iatrofysik - cellularpatologi - ...

Materia medica i de första svenska farmakopéerna - före och efter Linné (jfr Johan Alsiös D-uppsats i latin!).

Abraham Bäck, Anders Jahan Retzius och 1775 års farmakopé (visst handskrivet material finns i Hagströmer biblioteket).

Läkemedel och smärta.

Läkemedelsförsörjning åt obemedlade: Egypten, "Thesaurus pauperum" (fattigfarmakopé) utarbetad under påven Johannes XXI (1276-1277), Pharmacopoea Pauperum, Stockholm, 1776 eller motsv. i Köpenhamn 1799 och Magdeburg 1812 etc. fram till dagens olika system för högkostnadsskydd.
Jfr Ridder, Paul: "Wohltätige Gesellschaft - Philantropie und Legitimation in der Geschichte des Sozialstaates"; Greven Verlag für Gesundheitswissenschaften, 2002. ISBN 3980706524.

Kontrollmetoder för läkemedel/apotekens roll och ansvar för kvalitetskontrollen: Dioskorides beskriver bl.a. ett prov på förfalskning av opium med fett (elda och lukta!) / farmakopéer 1500-talet / (i Sverige) Karl XI:s Medicinalordningar 1688 / o.s.v.

Samhällelig kontroll av läkemedelstillverkning: Teriaktillverkning (offentlig tillverkning i Nürnberg ännu 1754!), kunskapskrav på apotekarna 1271-1322 i Basel, apoteksvisitationer, statlig läkemedelsinspektion etc.

Sveriges urbanisering och apoteken/läkemedelsförsörjningen.

Läkemedelsförsörjning i Sverige vid sidan av apoteken – folkfarmaci, kvacksalvare, kloka gummor/gubbar, sockenapotek, "dispensing doctors", läkemedelsförråd, krigsmakten ...

Svensk militärfarmaci - från Karl X Gustaf till Carl XVI Gustaf.

Recepttvånget över tiden - vad har receptbelagts? När? Varför - drivkrafter?

Från 100% manligt till 95% kvinnligt på 100 år. Det svenska farmaceutyrkets förvandling - förutsättningar, drivkrafter, konsekvenser.

Den svenska receptariens yrkesroll och synen på den.
(OBS 10p.-arbete av Britt-Marie Källemyr, vt-04!)

GMP - från Karl XI till Carl XVI Gustaf.

Vikingarnas läkemedel

Etanolen och famacin.

Farmaceutiska extraktioner genom tiderna.

Alternativriktningars påverkan på "skolfarmacin", från Paracelsus (eller tidigare) till dagens svenska natur(läke)medelsdebatt.

Farmacin och religiösa / etiska principer (Kan hinduer äta kapslar av bovint gelatin? Ortodoxa judar och muslimer kapslar av svingelatin? Accepterar veganer laktos som konstituens? etc.)

Marknadsföring av läkemedel genom tiderna – marknadskrämare, nasare, flygblad, populär-/dagspress, fackpress, film/TV, läkemedelskonsulenter, "prylar"; vad får marknadsföras – tänjning av gränser (Ipren-mannen!) ...

Svenska apotekare i Amerika (t.ex. Walgreens, O. Oldberg; kanske även scharlataner som "Dr. C.W. Roback" [Carl Johan Nilsson/Fallenius])

Farmacin vid universitetet i Dorpat/Tartu (i sht svenska anknytningar)

Farmaci i Vetenskapsakademiens almanackor 1747 - 1972

Svenska hus- och reseapotek - från drottning Blanka av Namur till...

Läkemedelsrecept i svenska kok- och hushållsböcker (Christina Valleria, Kajsa Warg, Märta Sture ...)

Storgodsens trädgårdsmästare som läkemedelsberedare

Farmacirelaterat material i lanthandelsmuseer (Gråfors´ samlingar, Dunbodi ...)

Pil till föregående sida Till föregående sida.       Tillbaka till innehållsförteckningen. Pil tillbaka till inehållsförteckningen

Copyright© 2002-2008: Leg. apotekare Bo Ohlson.
Skapad den 13 januari 2002. Denna sida uppdaterades senast den 3 september 2008.