Farmacihistoriska föreläsningar

Ingångssidan för "PerBos Farmacihistoriska sidor" Svenska startsidan för för "PerBos Farmacihistoriska sidor"

Innehållsförteckning

1Inledning
1.1Förord
1.2Definitioner
1.3Läkemedelsparadigm
2Några utomeuropeiska kulturer
2.0Skriftlösa kulturer
2.1Babylonien, Egypten
2.2Kina, Japan
3Översikt över Europas farmacihistoria
3.1Grekland
3.2Romarna
3.3Den arabiskspråkiga, islamiska kulturen
3.4Centraleuropeisk medeltid
3.5Renässansen
3.6Nyare tid
3.7Introduktionsår för några viktiga läkemedel
4Svensk farmacihistoria
4.1Apoteksväsendet
4.2Farmaceututbildningen
4.3Läkemedelsindustrin
5Addenda
5.1Litteratur, internetlänkar
5.2Några mindre forskningsuppslag inom (svensk) farmacihistoria

Till nästa sida. Pil till nästa sida

Copyright© 2002-2013: Leg. apotekare Bo Ohlson.
Skapad 12 januari 2002. Kompendiet uppdaterades senast i något avseende den 4 december 2013.