PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Svenska startsidan ─mnesmenyn "Frågor och svar" Fråga "Aqua carvi - Kumminvatten"

Om Kumminvatten och andra aromatiska vatten

F:

   I min släkt traderas ett recept på en damsnaps, kallad "MorEllen" efter sin upphovskvinna, en anmoder som blev apotekare 1911. Jag kan fortfarande få tag i alla ingredienser utom "Aqua carvi" (kumminvatten), och nu undrar jag hur man framställer det.
("Ulrika")

S:

   Kumminvatten - på farmaceutlatin Aqua carvi - är ett exempel på aromatiska vatten, en produktgrupp med rötter i medeltiden (t.ex. hos den menorcanske teologen m.m. Ramón Lull ca 1300), då man under arabiskt inflytande lärde och utvecklade konsten att genom destillation utvinna de verksamma - i senare, alkemistiskt språkbruk "essentiella" - ämnena ur olika material.

   Destillation var standardmetoden för framställning av aromatiska vatten i alla svenska farmakopéupplagor 1) från "Holmiensis" (1686) t.o.m. Ph. Suec. Ed. IX (1908), vars metodbeskrivning lyder så:
"De föreskrifna drogerna skola efter hvars och ens beskaffenhet sönderhackas eller krossas samt fuktas med vatten, hvarefter genom inledande af vattenånga den föreskrifna mängden aromatiskt vatten långsamt och under tillräcklig afkylning afdestilleras. Sedan destillatet fått stå ett dygn vid vanlig temperatur under emellanåt skeende omskakning, filtreras detsamma, hvarefter filtratet lämnas att stå några dygn i öfvertäckt kärl."

   Fram till meter- och decimalsystemets införande inom medicinalväsendet i Sverige 1869 2) föreskrev farmakopéerna, att 6 viktdelar kumminvatten skulle destilleras fram av 1 viktdel kummin"frön", efter införandet - fr.o.m. Ph. Suec. Ed. VII - att utbytet skulle vara 10:1.

   I och med den kemisk-tekniska (och farmaceutiska) industrins framväxt kring förra sekelskiftet blev renframställda, flyktiga oljor kommersiellt tillgängliga, vilket gjorde det möjligt att förenkla farmakopémetoden. Enligt Ph. Suec. Ed. X (1925) och Ed. XI (1946) gör man så här:
   "Aromatiska vatten äro lösningar av flyktiga vegetabiliska ämnen i vatten eller sprithaltigt vatten.
   Då icke annorlunda är angivet, skola aromatiska vatten beredas av flyktiga oljor på följande sätt.
   Den flyktiga oljan skakas med det nyss uppkokade och till omkring 40° avsvalnade vattnet, först med en mindre del därav och, sedan återstoden blivit tillsatt, med hela mängden vatten. Blandningen får stå vid rumstemperatur under ett dygn, varefter den filtreras genom ett med kokhett vatten fuktat filter. Det är tillåtet att utriva den flyktiga oljan med lämplig mängd talk eller att före filtreringen tillsätta talk"
(1946 års ordalydelse).

   1925 är sista gången kumminvatten nämns specifikt i en farmakopétext; till dess beredning enligt ovannämnda metod tage man då av

Ætheroleum carvi
(kumminolja)
1 del,
Spiritus concentratus
(stark sprit)
10 delar,
Aqua destillata
(destillerat vatten)
så mycket som erfordras
till 1000 delar.

Härav beredes, som sagt, aromatiskt vatten.
Sat sapienti.

Referenser:
1) Pharmacopoeja Holmiensis (1686) och samtliga upplagor (11 st.) av Pharmacopoea Suecica (1775 - 1946; samtliga tryckta i Stockholm).
2) K. Maj:ts nådiga Kungörelse d. 23 juli 1869, ang. det franska mått- och vigtsystemets begagnande för medicinskt bruk.

Till ämnesmenyn Till ämnesmenyn           Till startsidan. Till startsidan

Copyright© 1999-2011: Per Boström, Bo Ohlson. Ansvarig för denna sidas innehåll: Leg. apotekare Bo Ohlson, medlem i Farmacihistoriska Sällskapet.
Skapad den 5 mars 2005. Senast uppdaterad den 20 april 2011.