PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Svenska startsidan Ämnesmenyn "Frågor och svar" Fråga "Tvålplåster"

Om tvålplåster

F:

Jag är kemist och undervisar blivande grundskollärare i kemi 1-20p. Idag fick jag frågan "vad är tvålplåster för något?". Studenten (f. 58) som frågade, hade när han var liten, fått tvålplåster applicerade på fingrarna för att dra ut stickor. Nu är vi båda nyfikna på vad tvålplåster är egentligen. Hittade i Apotekets tidning nr 1 1990 en intressant artikel om just plåster, men är osäker på om tvålplåster innebär att plåstret är baserat på blytvål med lämpliga tillsatser för stickutdragning (och i så fall vilka) eller om det vi är ut efter egentligen är det som kallas dragplåster (med kvicksilver och fenol). I vilket fall som helst förstår jag varför de inte längre finns att köpa. Jag skulle vara tacksam om du har möjlighet att ge oss ett svar på frågan.

S:

Tvål är (var åtminstone) ju i normalt språkbruk en sammanfattande benämning på natriumsalter av de vanliga, främst mättade fettsyrorna (16 – 20 kolatomer i kedjorna), och har använts medicinskt främst p.g.a. sina ytaktiva egenskaper, alltså som emulgator (en viss invärtes användning som milt avföringsmedel har också förekommit. Som utvikning kan också nämnas, att såpa, alltså kaliumsalterna av samma fettsyror, har använts som binde- och fyllnadsmedel i stora "piller", s.k. bollar, för hästar).

Den första dokumenterade, svenska användningen av tvål i plåster är Hjärnes plåster, komponerat av Urban Hjärnes son Christian Henrik, och för vars tillverkning denne 1781 fick Kongl. Maj:ts nådiga stöd. Detta plåster intogs i femte upplagan av svenska farmakopén 1817 under ben. Emplastrum saponaceo-plumbicum, Emplastrum Hjærneri (extern) (sic!), i de följande upplagorna (VI, 1845 och VII, 1869) bara Emplastrum Hjærneri (extern), vilket rättades till Emplastrum Hjærnei i den åttonde upplagan 1901.

Sammansättning och framställning beskrivs så här i Ed. VI (1845):

"Rec.
Olika sorters plåster. Farm.-hist. museet, Sthlm. Foto: Bo Ohlson Cerussæ albæ pulveratæ uncias novem,
Saponis albi hispanici uncias decem,
Minii pulverti libram et semis,
Olei Olivarum communis uncias quadraginta et quinque.
Sapo rasus in oleo liquatur; quo facto pulveres cum oleo mixti, igni admoventur, usque dum soluti sint et massa colorem castaneum obtinuerit; tum demum adjicitur Terebinthinæ communis uncia cum dimidia, et fit emplastrum".

(alltså: Tag
Blyvitt (basiskt blykarbonat), pulvriserat, 9 uns,
Spansk, vit tvål, 10 uns,
Mönja, pulver, ett och halvt pund,
Vanlig olivolja, 45 uns.
Lös/smält den rivna tvålen i oljan, värm när pulvren blandats i oljan varsamt tills det lösts och man erhållit en kastanjefärgad massa; först därefter tillsätter man Vanlig terpentin (= tall- el- grankåda!), ett och halvt uns, och gör plåster.)

I Ed. VI (1845) – Ed.IX (1908) fanns också ett enklare Emplastrum saponaceum, som framställdes genom att 1 del vit tvål smältes ihop med 8 delar blyplåster, och i Ed. X (1925), slutligen, hade de två tvålplåstren förts samman till ett, Emplastrum saponatum, med undertitlarna Tvålplåster och Hjärnes plåster. Det framställdes genom att 10 delar vit tvål smältes samman med 89 delar blyplåster, varefter 1 del lärkterpentin tillblandades.

Hjärnes plåster hade (väl främst p.g.a. terpentinets hudretande/genomblödningsökande effekt) utbredd användning mot gikt och reumatism ännu omkring 1930.
Otaliga plåstervarianter har förekommit, och ofta använts för att åstadkomma uttömningar från huden av olika omfattning, alltifrån att mjuka upp vävnaden runt en sticka eller tagg, till rikliga varflöden (här kommer dragplåstren in, som kunde innehålla "spansk fluga", kvicksilverklorid, arsenikföreningar, fenol när detta upptäcktes på 1800-talet o. andra kraftigt hudretande, blås-/brännskadeframkallande ämnen).

Litteratur:

Till ämnesmenyn Till ämnesmenyn           Till startsidan. Till startsidan

Copyright© 1999-2011: Per Boström, Bo Ohlson. Ansvarig för denna sidas innehåll: Leg. apotekare Bo Ohlson, medlem i Farmacihistoriska Sällskapet.
Skapad: 6 november 2000. Senast uppdaterad/rättad den 20 april 2011.