PerBos Farmacihistoriska Sidor

Ingångssidan Ämnesmenyn "Inskannade böcker"

Inskannade böcker av farmacihistoriskt intresse

Tillgång till originallitteratur är ett grundvillkor för all seriös forskning, men utgör en ständig källa till bekymmer, tidsutdräkt och kostnader för amatörforskaren. Internet har inneburit en revolution härvidlag, i det att allt fler organisationer - offentliga såväl som privata - har börjat tillhandahålla äldre skrifter elektroniskt, av alla de slag, i skannad eller avfotograferad form.
Någon formatstandard har (ännu) inte utvecklats, och såväl återgivningskvalitet som användarvändarvänlighet varierar därför betydligt.

   Länkarna nedan leder både till objekt inom PerBos Farmacihistoriska Sidor och till objekt på andras webbplatser, vilket i förekommande fall markeras med tillägget "(extern länk!)". I varje enskilt fall gäller copyrightreglerna för respektive plats.
Observera också, att detta segment - i motsats till resten av PerBos Farmacihistoriska Sidor - utnyttjar fönsterteknik ("frames") och Java-skript!

Till startsidan. Pil till startsidan

Copyright© 2003-2012: Per Boström, Bo Ohlson. Ansvarig för denna sidas innehåll: Leg. apotekare Bo Ohlson, medlem i Farmacihistoriska Sällskapet.
Skapad den 23 februari 2003. Senast uppdaterad den 3 maj 2012